Bērnu reģistrācija sākumskolai

"Šobrīd uz 1. klasi 2020./2021. m.g. ir reģistrēti - 237 bērni, 2021./2022.m.g. - 85 bērni"

Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām skolas 1. klasē, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Skat. noteikumus! Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137


Bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1.klasē notiek ceturtdienās, 8.15 - 16.00. Burtnieku ielā 34.

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Skolā vecāki aizpilda noteiktas formas veidlapu un vecāku iesniegums tiek reģistrēts elektroniskajā datu bāzē.

Iesniegums reģistrēšanai 1.klasē, lejuplādēt šeit

Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt gan ierodoties iestādē klātienē, gan pieteikumu iesniedzot elektroniski. Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams, nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu r64vs@riga.lv. Atbilstoši noteiktajām prasībām iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Pretendentu reģistrācija skolā notiek visu mācību gadu.

Atbildīgā direktora vietniece mācību darbā 1. - 4. kl.
Anda Vīksna, tel. 67474081,

Sekretāre
Anna Gondrja, tel. 67474112 (ceturtdienās)

Pārbaudīt skolu mikrorajonu


×