Skolas maiņa

Ja izglītojamais vēlas turpināt mācības citā izglītības iestādē, vecāki, atbildīgā amatpersona vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz Rīgas 64. vidusskolas direktoram iesniegumu, informējot par savu izvēli un norādot izglītības iestādi, uz kuru izglītojamais plānojis pāriet mācīties.

Lejuplādēt iesniegumu:

Iesniegums par skolas maiņu (aizpilda bērna likumiskais pārstāvis)

Iesniegums par skolas maiņu (aizpilda izglītojamais, sasniedzis pilngadību)

Iesniegums ir jānosūta elektroniski.
Kā to izdarīt?

NOSŪTOT IESNIEGUMU latvija.lv
1. Lejuplādēt iesniegumu.
2. Aizpildīt to.
3. Doties uz portālu latvija.lv, Iesniegums iestādei. (skatīt saiti šeit)
4. Pieslēgties ar bankas starpniecību.
5. Izvēlēties adresātu: Rīgas 64. vidusskola
6. Pievienot aizpildīto iesniegumu kā pielikumu un sūtīt skolai.
vai
NOSŪTOT IESNIEGUMU AR DROŠU
E-PARAKSTU UZ SKOLAS E-PASTU
1. Lejuplādēt iesniegumu.
2. Aizpildīt to.
3. Parakstīt iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.
4. Sūtīt iesniegumu uz skolas e-pastu: r64vs@riga.lv


Jautājumu gadījumā lūdzu zvanīt - 67474112 (darbdienās no 9.00-16.00)


×