Vecāku padome

Skolas Vecāku padomes sastāvs 2017./2018.m.g.

1.a Diāna Žvīgure
1.b
Edīte Vimba
1.c
Ričards Batarags
1.d
Alise Malahovska
2.a
Jānis Liniņš
2.c
Dāvis Stepāns
2.d, 4.c, 7.c
Dina Žuga
3.a, 7.a
Gints Alvateris
3.b
Dana Neikena
3.c
Didzis Gabrāns
3.d
Gints Majors
4.a
Jānis Bidzāns
4.b
Agnese Petere
4.d
Kristīne Kuprijanova
5.a
IIze Lūse
5.b
Edmunds Paeglis
5.c
Ieva Āboliņa
5.d
Jānis Iesalnieks
6.a, 10.c
Brigita Fekere
6.b
Laura Cemena
6.c, 12.a
Imants Naumanis
7.b
Nadežda Grīnberga
8.a
Dace Baltgalve
8.c
Iveta Sproģe
9.a
Inga Melberga
9.b
Evita Neimane
9.c
Lita Meļķe
10.a
Linda Cēsniece
10.b
Diana Lapinska
11.a
Kitija Grīnšteina
11.b
Konstantīns Skaredovs
12.b
Līga Ieviņa


Jautājumus izskatīšanai Vecāku padomē var ierosināt, nosūtot tos uz Vecāku padomes e-pastu r64vskvecakupadome@inbox.lv vai nosūtot tos e-klasē.

Vecāku padomes reglaments

Vecāku padomes sanāksmes protokols Nr.1

×