Vecāku diena 5.-12.klasēm

Vecāku dienu 21. martā, 17.00-20.00. 

Vecākiem būs iespēja satikt un individuāli pārrunāt mācību un audzināšanas jautājumus ar klases audzinātāju, priekšmeta skolotāju un skolas administrāciju.

×