Mācību priekšmets

Mācību līdzekļi

Latviešu valoda

A.Vanaga, J.Babrāne. Valodas labirinti. Latviešu valoda 9.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC

Latv. literatūra

 

Lita Silova, Anita Vanaga. Literatūra 9.klasei 1. un 2.daļa + CD
Izd.: Zvaigzne ABC

Matemātika

G Lāce, I.France. Matemātika 9.klasei.
Izd.: Lielvārds, 2008

Angļu valoda

M.Harris, Anna Sikorzynska. Choices Intermediate Students’ Book
Izd.: Pearson Education Limited
Language Powerbook.
Izd.: Pearson Education Limited

Krievu valoda

Э. Архангельская и др. Просто по русски. Mācību grāmata 9.klasei.
Izd.: Retorika A, 2015

Vācu valoda

Christiane Seuthe, Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann,  Anja Schumann. Beste Freunde A2.2.
Kursbuch.Deutsch für Jugendliche.
Izd.: Hueber Verlag, 2015
Darba burtnīca:
Christiane Seuthe, Manuela Georgiakaki, Anja Schümann.Beste Freunde A2.2. Arbeitsbuch mit CD-ROM. Deutsch für Jugendliche.
Izd.: Hueber Verlag, 2015

Latvijas un pasaules vēsture

Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne, Ligita Straube. Pasaules vēsture pamatskolai 4.Mācību grāmata 9.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2016
Sarmīte Goldmane, Aija Kļaviņa, Ināra Misāne, Ligita Straube. Latvijas vēsture pamatskolai 4 + CD Izd.: Zvaigzne ABC, 2015

Bioloģija

R.Gribuste, D.Brante. Bioloģija 9.klasei.
Izd.: Lielvārds, 2013

 

Ģeogrāfija

 

 

Gunta Šustere. Latvijas ģeogrāfija 9.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2011
Autoru kolektīvs Atlants. Jaunais Pasaules ģeogrāfijas atlants.
Izd.: Jāņa sēta

Sociālās zinības

 

R.Alhimionoks u.c. Sociālās zinības 9.klasei.
Izd.: RaKa, 2007

Fizika

 

E.Šilters, E.Sakss. Fizika 9.klasei.
Izd.: Lielvārds

Ķīmija

M. Drille, V.Kakse. Ķīmija 9.klasei.
Izd.: Zvaigzne ABC, 2014

Mūzika

Ilma Grauzdiņa, Iluta Vasmane, Imants Vasmanis. Mūzika 9.klasei
Izd.: Zvaigzne ABC
×