“Ceļā uz mērķi”

2020. gada 4. februārī 6.b, 6.c, 6.d un 7.d klasēm bija iespēja piedalīties karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Ceļā uz mērķi”, kuru vadīja personības izaugsmes treneres. 

Tā pirmajā daļā skolēni uzzināja par angļu psihologa B.Meina personīgās izaugsmes programmu “Goal Mapping” (Mērķu plānošana). Diskusijas laikā personības izaugsmes trenere uzsvēra vairākas atziņas, kas skolēniem likušās svarīgas:
-  ja viņi domās pozitīvi, tad varēs atrast risinājumu problēmām, kas ir radušās;
-  katram no skolēniem ir talants, kuru vajag attīstīt līdz izcilībai, lai viņi būtu labākie un spētu ar savu talantu pelnīt naudu;
-  ir ļoti svarīgi neapstāsies pēdējā brīdī, jo tad iespēja tiks palaista garām un, iespējams, otras tādas vairs nebūs.

Personības izaugsmes trenere stāstīto papildināja ar piemēriem, kas lika saprast to, ka tas, ko viņa stāsta, tiešām notiek reālajā dzīvē.
Pasākuma otrajā daļā – praktiskajā – skolēniem bija iespēja veidot savas mērķu kartes, lai noteiktu mērķus un saprastu, kas ir jādara, lai tos sasniegtu. Personīgās izaugsmes trenere ar katru skolēnu izrunāja viņa individuālo plānu, palīdzēja labāk izplānot, iesakot idejas un iespējamos risinājumus, lai izvēlētais mērķis būtu objektīvi izmērāms.

Skolēniem kopumā ļoti patika pasākums un tas šķita noderīgs, jo bija iespēja saprast, ko viņi vēlas darīt nākotnē un kas ir jādara, lai spētu sasniegt savus mērķus.

6.b klases skolnieču Līgas un Keitas viedoklis:
"Šajā 80 min garajā nodarbībā mēs iemācījāmies, kā pareizāk un labāk tiekties uz savu mērķi. Mums bija iespēja katram individuāli padomāt un ar lektori apspriest iespējas par savu nākotnes profesiju. Mēs kopīgi aizpildījām mērķu kartes, kurās vēl sīkāk visu pierakstījām un plānojām. Šīs kartes bija interesanti un viegli pildīt. Lektore deva idejas, lai kartes būtu radošākas. Viņa arī ieteica dažādas skolas, kurās varam apgūt katra izvēlēto profesiju. Nodarbība lika aizdomāties nedaudz uz priekšu nākotnē. Sakām lielu paldies lektorei par pacietību un atsaucību!"

6.c klases izglītojamo viedokļi:

Anete: “Es uzskatu, ka šīs divas stundas bija noderīgas tiem, kas klausījās un domāja par saviem nākotnes plāniem un mērķiem. Man ļoti patika lektores Daces stāstītie dzīvesstāsti. Tie man tiešām lika aizdomāties, lai arī es nepieļauju stāstos aprakstītās kļūdas. Sagatavotais materiāls bija lielisks. Nebija viegli izvēlēties mērķi, tomēr man ir prieks, ka mums notiek šādi pasākumi. Es domāju, ka liela daļa klases skolēnu šo pasākumu novērtēja. Tas bija noderīgi.”

Beāte: “Lekcija, manuprāt, bija ļoti interesanta, noderīga un iedvesmojoša. Lekcija mani iedvesmoja kļūt mērķtiecīgai un darīt ideāli to, kas man padodas.”

Paula: “Man šī lekcija ļoti iedvesmoja, jo stāstīja reālus piemērus, kā cilvēki gāja uz savu mērķi un ar kādām problēmām sastapās un cik grūti tas bija. Ceļā uz mērķi ir svarīgs tas pēdējais lauciņš, no kura var viegli nokrist un atkal nokļūt nulles punktā.”

Terēze: “Man ļoti patika šis karjeras pasākums! Es uzzināju, kā nepadoties un sasniegt savu mērķi. Mēs aizpildījām žurnālu par savu nākotnes profesiju. Manuprāt, lekcija bija tiešām noderīga, jo mēs mācījāmies par plāniem, mērķiem un nākotnes izvēlēm.”

Paula: “Es uzzināju, ka pat mazākais hobijs var kļūt par īstu profesiju.”

Ričards: “Pasākums bija interesants un noderīgs. Tas palīdzēja atrast mērķi un saprast, kā līdz tam nokļūt. Mēs veidojām mērķu kartes, uz kurām bija jāraksta mērķi un tā sasniegšanas soļi. Vēl mums stāstīja par dažādiem dzīves notikumiem un situācijām.”

Teksts: Herta Kazeka, 6.c klase
Pedagogs karjeras konsultants Gita Gaiduka

×