Individuālās karjeras konsultācijas


Skolā strādā 2 pedagogi karjeras konsultanti, kuri piedāvā individuālās karjeras konsultācijas, draugu karjeras konsultācijas, tematiskās karjeras konsultācijas, ģimenes karjeras konsultācijas (skolēns kopā ar vecākiem).

Inga Martuzāne - 1. - 4. klases
Individuālās konsultācijas tiek nodrošinātas pēc iepriekšēja pieraksta  e - klasē pirmdienās no plkst.15.15-16.15, piektdienās no plkst.13.45-15.45 vai citā laikā pēc vienošanās par konkrētu laiku sākumskolas 315.kabinetā, Burtnieku ielā 34.

Gunta Stūrmane - 5. - 12. klases
Individuālās konsultācijas tiek nodrošinātas pēc iepriekšēja pieraksta e - klasē trešdienās no plkst.14.45.-16.15 vai jebkurā citā dienā  un citā laikā pēc vienošanās par konkrētu laiku. Nodarbības notiks Karjeras kabinetā pagrabstāvā.

Gaidīsim! Palīdzēsim! Atbalstīsim!


Karjeras konsultēšana

Karjeras konsultēšana ir uz personas vajadzībām un karjeras mērķiem centrēta palīdzība.
Karjeras konsultēšanas mērķis - sekmē apzinātu un patstāvīgu karjeras lēmumu pieņemšanu.


Individuālās karjeras konsultācijās:
- konsultants atbalstu sniedz noteiktā laika posmā, noteiktā vietā;
- konsultants stingri ievēro savas profesionālās lomas robežas;
- konsultants mērķtiecīgi vada konsultēšanas gaitu;
- konsultants izmanto profesionāļu vidē atzītus atbalsta sniegšanas paņēmienus un metodes;
- konsultants nedod padomus, bet palīdz klientam saprast sevi un mainīt savu rīcību, uzvedību, darbošanos.

Pedagogs karjeras konsultants palīdz:
- apzināties spējas, prasmes, intereses, kopetences;
- paaugstināt pašnovērtējumu, pašmotivāciju;
- atklāt to profesionālo virzienu, kas vislabāk atbilst personībai, vērtībām, mērķiem;
- sniedz atbalstu piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē;
- uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs;
- veidot rīcības plānu  un vadīt savu karjeru sev vēlamā virzienā.


×