Individuālās karjeras konsultācijas


Skolā strādā 3 pedagogi karjeras konsultanti, kuri sniedz individuālās konsultācijas:

Inga Martuzāne - 7. klases un 8.a,b klase
Individuālās konsultācijas tiek nodrošinātas pēc iepriekšēja pieraksta  e - klasē trešdienās no plkst.15.00-17.00 Burtnieku ielā 34.

Iveta Stūrmane-Siļutina - 8.c,d klase un 9. klases
Individuālās konsultācijas tiek nodrošinātas pēc iepriekšēja pieraksta e - klasē trešdienās no plkst.14.15.-15.40 vai citā dienā pēc vienošanās par konkrētu laiku.

Gunta Stūrmane - 10. - 12. klases
Individuālās konsultācijas tiek nodrošinātas pēc iepriekšēja pieraksta e - klasē trešdienās no plkst.13.30.-16.00 vai citā dienā pēc vienošanās par konkrētu laiku.


Karjeras konsultēšana

Karjeras konsultēšana ir uz personas vajadzībām un karjeras mērķiem centrēta palīdzība.
Karjeras konsultēšanas mērķis - sekmē apzinātu un patstāvīgu karjeras lēmumu pieņemšanu.


Individuālās karjeras konsultācijās:
- konsultants atbalstu sniedz noteiktā laika posmā, noteiktā vietā;
- konsultants stingri ievēro savas profesionālās lomas robežas;
- konsultants mērķtiecīgi vada konsultēšanas gaitu;
- konsultants izmanto profesionāļu vidē atzītus atbalsta sniegšanas paņēmienus un metodes;
- konsultants nedod padomus, bet palīdz klientam saprast sevi un mainīt savu rīcību, uzvedību, darbošanos.

Pedagogs karjeras konsultants palīdz:
- apzināties spējas, prasmes, intereses, kopetences;
- paaugstināt pašnovērtējumu, pašmotivāciju;
- atklāt to profesionālo virzienu, kas vislabāk atbilst personībai, vērtībām, mērķiem;
- sniedz atbalstu piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē;
- uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs;
- veidot rīcības plānu  un vadīt savu karjeru sev vēlamā virzienā.


×