Aktuāli


Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpinās arī 2020./2021. mācību gadā.

Projekta pagarinājumā 2020./2021. mācību gadā finansējums paredzēts KAA pasākumiem 7. - 12. klašu izglītojamiem.

Skolā 2020./ 2021.m.g strādā 2 karjeras konsultanti:

Inga Martuzāne – 7. klases un 8.c,d klase
Individuālās konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta.
Trešdienās 15.00 - 17.00
Burtnieku ielā 34 (317. kab.)

Gunta Stūrmane – 8. a,b klase un 9. - 12. klases.
Individuālās konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta.
Trešdienās 14.15 - 16.15, ceturtdienās 15.00 - 17.00
Ūnijas ielā 93 (karjeras konsultanta kabinets)

Karjeras attīstības atbalsta galvenie akcenti:
• KAA pasākumu satura kvalitātes nodrošināšana un kontrole
• jēgpilns, uz izglītojamo vērsts darbs
• projekta ilgtspējas nodrošināšana

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.:
• karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
• pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam.


Tālākās izglītības iespējas Latvijā
E – resursu apkopojums
Latvijas portāli:

http://www.profesijupasaule.lv/ - VIAA produkts profesiju izpētei
http://www.lm.gov.lv/text/80 - profesiju klasifikators
http://www.izm.gov.lv/lv/izglitiba/augstaka-izglitiba - plaša informācija par augstāko izglītību Latvijā
http://www.aic.lv/portal/par-aic - Akadēmiskās informācijas centrs, diplomu atzīšana, ārzemju diplomu ekspertīze
www.niid.lv - studiju programmu, mācību kursu un izglītības iestāžu meklētājs, E – konsultants, testi, noderīgas saites
www.prakse.lv - lapa jauniešiem, darba devējiem un izglītības iestādēm

Topošiem studentiem:
https://www.lu.lv/gribustudet/skoleniem/atverto-durvju-dienas/ - LU topošiem studentiem, Studenta kurpēs
http://www.karjera.lu.lv/ - Latvijas Universitātes Karjeras centrs
http://www.liepu.lv/lv/36/uznemsana - Liepājas Universitāte
https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub - RTU studiju programmas
https://www.rsu.lv/studiju-iespejas - Rīgas Stradiņa universitāte
http://www.llu.lv/pamatstudijas - Latvijas Lauksaimniecības universitāte
http://www.ba.lv/studijas/ - Banku augstskola
https://www.sseriga.edu/ - Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā
https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/ - Latvijas Kultūras akadēmija
http://www.latja.lv/ - Latvijas Jūras akadēmija
https://www.naa.mil.lv/lv/studijas - Nacionālā aizsardzības akadēmija
http://venta.lv/studijas/ - Ventspils augstskola
http://va.lv/lv/studijas/bakalaurs - Vidzemes augstskola

Citas noderīgas vietnes
http://www.viaa.gov.lv/lat/skoleni/profesionalo_skolu_audzekni/ - VIAA mājas lapas sadaļa profesionālo skolu audzēkņiem
http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/ - VIAA mājas lapā par Erasmus+ jaunumiem
http://www.viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/worldskills/worldskills_2019/wsjaunumi_2019/ - VIAA par World Skills
http://www.lsa.lv/ - Latvijas Studentu apvienība
http://www.jauniesumaja.lv/ - Liepājas BJC, Jauniešu māja
http://www.jaunatne.gov.lv/ - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Stipendiju jautājumi:
http://www.sza.gov.lv/?p=57 - Informācija par studiju un studējošo kredītiem
http://www.vitolufonds.lv/ - atbalsts izglītības iegūšanai
http://www.teterevufonds.lv/par-fondu/ - Borisa un Ināras Teterevu fonds

Citu lielo uzņēmumu stipendijas - skatīt katra uzņēmuma mājaslapā

×