Aktuāli

Karjeras nedēļa 2022

Piedalīsimies 10. jubilejas gada Karjeras nedēļā š.g. 17. - 21. oktobrī, kurā šogad tiks akcentētas uzņēmējspējas.

Tēma - Uzņēmējspēju apzināšna un attīstīšana veiksmīgas karjeras veidošanā.
Sauklis - “Uzņēmējspējas – Tavas superspējas!”

Uzņēmējspējas ne tikai kā spējas un prasmes radīt, vadīt uzņēmumu, bet vairāk kā zināšanu, prasmju, attieksmju un rakstura īpašību kopums, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanai, ko sekmīgi var attīstīt skolā un ārpus skolas visos vecuma posmos.

MĒRĶI
o Saistošā veidā sniegt primārajai mērķauditorijai praktisku informāciju par uzņēmējspēju attīstīšanas nepieciešamību veiksmīgas karjeras veidošanā.
o Veicināt mērķauditoriju izpratni par saistību starp skolā apgūstamajām zināšanām, prasmēm, uzņēmējspēju attīstīšanu un karjeras veidošanu.
o Sekmēt karjeras izglītības integrēšanu mācību procesā izglītības iestādēs.

PASĀKUMI

DISKUSIJA JAUNIEŠIEM

20. oktobris plkst. 13.00 tiešsaistē @TavaiKarjerai

"Kādas superspējas veidos manu nākotni?"

Temats:
Saruna par nākotnes profesijās aktuālākajām spējām, prasmēm un kompetencēm. Salīdzinājums ar pašreiz pieprasītajiem speciālistiem un darba vidē augstāk novērtētajām darbinieku spējām un prasmēm.

Integrēta iedvesmojošu video skatīšanās, pēc tam pārrunājot video varoņu pieminētās “superspējas” jeb savas spēcīgākās prasmes, un vai tās būs aktuālas arī turpmāk.

Diskusija par skolās un ārpus tām piedāvāto aktivitāšu daudzveidību, kā tās palīdz jauniešiem attīstīt nākotnē noderīgas prasmes.

Moderators:
Dāvis Plotnieks, iedvesmojoša personība, uzņēmējs, Karjeras nedēļas 2021 hakatona vadītājs.


DISKUSIJA VECĀKIEM, ĢIMENES LOCEKĻIEM

20. oktobris plkst. 19.00 tiešsaistē @TavaiKarjerai

Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”

Temats:
Sarunas par bērnu un jauniešu stipro pušu atpazīšanu - ko var darīt vecāki, kā aizņemtajā ikdienā saprast, kādas ir bērna intereses un spēcīgās puses, un kā tās var tikt attīstītas?

Diskusija par dažādu ārpus skolas nodarbību un aktivitāšu veidiem, kas ir viens no virzieniem spēju attīstīšanā.

Kā uztvert kļūdīšanos un kā kopīgi konstruktīvi izvērtēt situāciju, lai kļūdas taptu par izaugsmes pamatu? Par pedagogu un vecāku sadarbību bērna īpašo spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.

Moderators:
Ansis Bogustovs, ētera personība, četru bērnu tēvs.

Aicinām vērot un iesaistīties!

Rīgas pilsētas skolām!
Karjeras izglītības atbalsta centri
Karjeras nedēļā
Aicina piedalīties
Start Strong klātienes semināros/nodarbībās uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai

“JAUNĀ UZŅĒMĒJA ABC”

Mērķauditorija: 9. - 10. klašu izglītojamie

Norises vieta, datums (pēc Jūsu izvēles) un dalībnieku skaits:
Ziemeļvalstu ģimnāzija 18. oktobris;  5 skolēni no skolas
Rīgas 25. vidusskola 19. oktobris; 5 skolēni no skolas
Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija 21. oktobris; 3 skolēni no skolas

Laiks: 12.00 - 13.30

Nodarbības īss apraksts:
Uzņēmējs ir katrā no mums un nodarbības mērķis būs viņu satikt un iepazīt. Uzzināsim, kurus savus talantus un stiprās puses var veiksmīgi izmantot biznesā un, kuras īpašības attīstīt, ja vēlies kļūt par uzņēmēju.

Iemācīsimies saskatīt savas ikdienas iespējas un analizēsim, kā tās izmantot kā uzņēmējam. Apgūsim galvenās uzņēmēja prasmes, atslēgas ieradumus un spēka punktus. Izmantojot dažādas biznesa spēles un aktivitātes noskaidrosim, cik daudz mūsos ir uzņēmēja gēna, kur tas snauž un, kā to attīstīt.

Analizēsim “Start Strong 3+3" biznesa kursa absolventu uzņēmumu piemērus, tipiskākās kļūdas un veidus to novēršanai. Uz šo uzņēmumu veiksmes stāstu bāzes veidosim savu potenciālo uzņēmumu,  biznesa ideju, produktu un pārdošanas ķēdīti.
Ar spēles "Speed Date" palīdzību parādīsim, cik aizraujoša var būt mūsdienu uzņēmējdarbība it īpaši brīžos, kad tavi vienīgie instrumenti ir trakas idejas, sirdsbalss un fanātisks darbs.

“VEIKSMĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBA”

Mērķauditorija: 11. - 12. klašu izglītojamie

Norises vieta, datums (pēc Jūsu izvēles) un dalībnieku skaits:
Ziemeļvalstu ģimnāzija 18. oktobris;  5 skolēni no skolas
Rīgas 25. vidusskola 19. oktobris; 5 skolēni no skolas
Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija 21. oktobris; 3 skolēni no skolas

Laiks: 14.00 - 15.30

Nodarbības īss apraksts:
Pastāv divi uzņēmējdarbības modeļi:
1. "Darīšu to ar ko var nopelnīt"
2. "Pelnīšu ar to, ko mīlu darīt"

Šajā nodarbībā apgūsim, kā būt veiksmīgam uzņēmējam, darot savu mīļāko nodarbošanos. Uzzināsim, kā soli pa solim izveidot uzņēmējdarbību no sava hobija, interesēm, specialitātes vai vienkārši no tā, kas ikdienā tev dod prieku.

Apgūsim biznesa veidošanas pamata soļus un prasmi izveidot uzņēmējdarbību no saviem talantiem un stiprajām pusēm. Veidosim savu īpašo biznesa piedāvājumu, testēsim to dažādās biznesa spēlēs un grupu aktivitātēs, kā arī satiksim savus potenciālos partnerus un klientus.

Izstrādāsim rīcības plānu, kā radīt uzņēmumu "no nulles" un, kā veidot savu komandu. Iepazīsim biznesa komunikāciju un attiecības ar klientu.

Aplūkosim “Start Strong 3+3" biznesa kursa absolventu uzņēmumu modeļus, skaidrosim to veiksmes faktorus, kā arī analizēsim izaicinājumus. Stāstīsim arī par sociālo mediju izmantošanu biznesā un strādāšanu attālināti.
Pēc nodarbības tās dalībnieki spēs patstāvīgi izstrādāt rīcības plānu savas uzņēmējdarbības izveidei, kā arī gūs priekšstatu par tā īstenošanas soļiem.

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 14.oktobrim!

SPIED ŠEIT, LAI PIETEIKTOS


Ēnu diena 2022


Izglītojošs vebinārs vecākiem par pusaudžu raksturīgām problēmām, galveniem akcentiem un risinājumiem.

24.februārī plkst. 19.00 aicinām vecākus uz vebināru “Kā saprasties ar pusaudzi: cilvēka dabas un intelekti”.

Nodarbības rezultātā sapratīsiet:
• kā runāt ar pusaudzi,
• kas strādā vai nestrādā,
• kur ir vai nav vērts cīnīties,
• kā veidot sapratnes pilnu komunikāciju,
• kā arī iegūsiet iekšējo mieru.

Nodarbības laikā izskatīsim šādas tēmas:
• pusaudža zināšanas un prasmes / spējas,
• mūsu intelekti un dabas,
• intelektu un dabu piemēri,
• kā veidot attiecības ar dažādām dabām,
• instruments – kā iepazīt sevi un savu pusaudzi detalizētāk un precīzāk.


Tikšanās ar LU vēstnešiem

1. februārī plkst.16.00 notiks LU studentu vizīte skolā, kurā LU pārstāvji iepazīstinās ar plašajām studiju un ārpus studiju iespējām Universitātē. 

Skolu vizīte notiks attālināti, bet ne mazāk klātesoši, jo gan stāstot, gan demonstrējot īpaši skolām sagatavoto prezentāciju, studenti iepazīstinās ar plašo studiju programmu piedāvājumu 13 fakultātēs, stipendiju pieejamību, ārpus studiju iespējām un citiem topošajiem studentiem svarīgiem jautājumiem. Tikšanās noslēgumā būs savstarpēja saruna un atbildes uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem.

Ņemot vērā jauno kompetenču izglītību, kad skolēniem jau 10. klasē jāizvēlas konkrēti mācību priekšmeti, ko vēlas apgūt padziļināti, uz tikšanos ar LU studentiem tiek aicināti visi vidusskolēni un arī 9. klašu izglītojamie, lai jau laicīgi iepazītos ar LU studiju iespējām un pieņemtu lēmumu par izvēļu groziem un nepieciešamajiem eksāmeniem.

Pieteikties pie PKK Guntas Stūrmanes, rakstot e-klasē.


Aicinām vidusskolēnus un 9. klašu izglītojamos piedalīties!


Par ko es vēlos kļūt?

Palīgs bērniem profesijas izvēlē

Bērna nākotnes profesijas izvēle bieži vien ir grūts pārbaudījums gan skolēniem, gan viņu vecākiem. Lai atvieglotu šī lēmuma pieņemšanu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija no 15. novembra līdz 17. decembrim organizē piecus attālinātus tiešraides pasākumus, kuros dažādu jomu un nozaru speciālisti, uzņēmēji, izglītības pārstāvji un karjeras konsultanti stāstīs par iespējamajām nākotnes profesijām.

Tā būs iespēja gan uzklausīt profesionāļu viedokļus, gan uzdot interesējošus jautājumus tiešraižu dalībniekiem.

Tiešraidēs īpaši aicināti piedalīties bērni un pusaudži, kā arī vecāki, bērnu likumiskie pārstāvji un ar bērnu jomu saistītie speciālisti!


Tiešraižu programma (spied uz saiti):

15. novembris 15:00 - 16:30

Kāpēc mācīties inženierzinātnes?
Elektrotehnika, meža apsaimniekošana, metālapstrāde

26. novembris 15:00 - 16:30

Digitālais laikmets un zaļā domāšana.
Informācijas tehnoloģijas, ķīmija, dabas aizsardzība

3. decembris 15:00 - 16:30

Lauksaimniecības profesiju izaicinājumi.
Veterinārija, dārzkopība, lauksaimniecības tehnika

13. decembris 15:00 - 16:30

Veselības aprūpe un rūpes par cilvēkiem.
Medicīna, sociālā aprūpe, fizioterapija

17. decembris 15:00 - 16:30

Radīts mākslai, kultūrai un izglītībai!
Aktiermāksla, izglītība, audio-vizualizācija

Projekts tiek īstenots, nodrošinot valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai aktivitātes “2.4. Pasākumi bērnu dzīves prasmju un iemaņu attīstībai” izpildi.


Karjeras nedēļa – ikgadēja tradīcija, kas turpinās pašvaldībās.

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā. katru gadu Karjeras nedēļas laikā ir speciāli sagatavota pasākumu programma.

Tās laikā jauniešiem ir iespēja:

- iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos,

- tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem,

- apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.

Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos.

Karjeras nedēļu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

2021. gadā karjeras nedēļa norisināsies no 11. - 15. oktobrim.

Karjeras nedēļas tēma: “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) tavai karjerai.”IZGLĪTĪBAS CEĻVEDIS 2021

10. martā ir iznācis laikraksta „Izglītība un Kultūra” specializēts e-pielikums IZGLĪTĪBAS CEĻVEDIS 2021, kura mērķauditorija ir visu Latvijas skolu 9. un 12. klašu absolventi, topošie studenti, kā arī profesionālo skolu, arodskolu un tehnikumu audzēkņi.

IZGLĪTĪBAS CEĻVEDIS 2021 palīdzēs izglītojamajiem izdarīt izvēli turpmākajās mācībās.

Kas ir lasāms IZGLĪTĪBAS CEĻVEDĪ 2021?

• Studiju piedāvājumi un profesionālās izglītības iespējas Latvijā.

• Intelekta talantu tests.

• Kā sadzirdēt savu iespēju?

• Online karjeras testi angļu valodā.

Izglītības Ceļvedis pieejams šeit: IZGLĪTĪBAS CEĻVEDIS 2021


 PKK-  Iveta Stūrmane-Siļutina


×