Karjeras projekts

No 2017. gada 25. septembra mūsu skola piedalās projektā - ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta īstenošanas laiks - 2016. gada 2. janvāra – 2020. gada 31. decembrim.
Pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.

Īstenotājs - Valsts izglītības attīstības aģentūra. Vairāk par projektu LASĪT ŠEIT.

Sadarbības partneri:
pašvaldības
profesionālās izglītības kompetences centri
Valsts izglītības satura centrs

Projekta mērķis:

1. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
2. Nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās.
3. Celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm.
4. Motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Par projekta realizāciju atbildīgi pedagogi karjeras konsultanti (PKK):

  • Inga Martuzāne 
  • Iveta Stūrmane-Siļutina
  • Gunta Stūrmane

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpinās arī 2021./2022.m.g.

Mērķgrupa  7. - 12. klašu izglītojamie.

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022.m.g.:
• karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
• darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.


Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.:
• karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā
• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana
• pasākumi izglītības iespēju izpētei
• pasākumi vecākiem bērnu karjeras attīstības atbalstam


Karjeras attīstības atbalsta galvenie akcenti 2019./2020.m.g.:
• KAA pasākumu satura kvalitātes nodrošināšana un kontrole
• jēgpilns, uz izglītojamo vērsts darbs
• projekta ilgtspējas nodrošināšana

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2019./2020.m.g.:
• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana
• darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana
• pašvadības prasmju pilnveidošana

×