Karjeras attīstības atbalsts

Sniedzot karjeras atbalstu izglītības iestādē, atbalsta sniedzēji sadarbībā ar izglītojamajiem, ņemot vērā viņa vecumu, personības briedumu un attiecīgo dzīves un izglītības posmu, palīdz:

• izprast sevi
• apzināt savas stiprās un vājās puses
• izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus
• veidot objektīvu paštēlu
• bagātināt pašpieredzi
• paaugstināt mācīšanās motivāciju
• izpētīt karjeras iespējas
• saskatīt ar profesiju, tālākizglītību un svarīgiem dzīves jautājumiem saistītu lēmumu pieņemšanas iespējas;
• izstrādāt pieņemto lēmumu īstenošanas plānu
• plānot un vadīt savu karjeru
• novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus.


Infografika par karjeras atbalsta sistēmas dalībniekiem

Infografika par karjeras izglītību:

Noderīgi


Tālākās izglītības iespējas Latvijā

E-resursu apkopojums, Latvijas portāli:
Profesiju pasaule - VIAA produkts profesiju izpētei
Profesiju klasifikators
Plaša informācija par augstāko izglītību Latvijā
Akadēmiskās informācijas centrs, diplomu atzīšana, ārzemju diplomu ekspertīze
Nacionālā izglītības iespēju datubāze - studiju programmu, mācību kursu un izglītības iestāžu meklētājs, E – konsultants, testi, noderīgas saites.
www.prakse.lv - lapa jauniešiem, darba devējiem un izglītības iestādēm.

Topošiem studentiem:
Latvijas Universitāte
Latvijas Universitātes Karjeras centrs
Liepājas Universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Rīgas Stradiņa universitāte
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Banku augstskola
Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā
Latvijas Kultūras akadēmija
Latvijas Jūras akadēmija
Nacionālā aizsardzības akadēmija
Ventspils augstskola
Vidzemes augstskola

Citas noderīgas vietnes
VIAA mājas lapas sadaļa profesionālo skolu audzēkņiem
VIAA mājas lapā par Erasmus+ jaunumiem
VIAA par World Skills
Latvijas Studentu apvienība
Liepājas BJC, Jauniešu māja
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Stipendijas, atbalsts izglītības iegūšanai:
Vītolu fonds
Borisa un Ināras Teterevu fonds

Citu lielo uzņēmumu stipendijas - skatīt katra uzņēmuma mājaslapā

×