„Iepazīsties - leļļu kino”!

Pateicoties projektam Nr.8.3.5.0/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, 1.a, b, c, d, e; 2.c, d; 3.a klases skolēni 2018.gada 7.februārī noskatījās filmu studijas „Animācijas Brigāde” sagatavoto kinolektoriju „Iepazīsties - leļļu kino”! 

Tā laikā bērniem bija iespēja uzzināt, kā top leļļu animācijas filmas, satikt to veidotājus, redzēt tēlus, kas atdzīvojas uz ekrāna un arī noskatīties interesantu latviešu jaunāko leļļu animācijas filmu programmu.

Pasākuma laikā bērniem bija lieliska iespēja redzēt un saprast, ko dara leļļu filmas režisors, operators, animators, dekorators, mākslinieks, kāda nozīme ir kamerai, gaismu uzstādījumam un dekorāciju uzbūvei.  

Skolēni  uzzināja arī, kā top dažādas skaņas, kā ievīti filmā dzirdamie dialogi, kāda nozīme montāžai, muzikālajam noformējumam.

×