Ilgtspējīga attīstība un tās vides prasību nodrošinājums

Tikšanās ar absolventi un ne tikai…

20.03.2018. Rīgas 64. vidusskolā desmito klašu skolēniem notika draudzīga tikšanās ar 2014. gada skolas absolventi Ilzi Berkmani un Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docenti Rūtu Benderi.

Ilze dalījās atmiņās par saviem skolas gadiem 64. vidusskolā un par to kā viņa izvēlējās studēt LU bioloģijas fakultātē. Tika veltīti atzinīgi vārdi skolas skolotājiem un doti vērtīgi padomi jauniešiem, lai sagatavotos tālākai izglītībai.

Izglītojamie tika iepazīstināti ar studijām LU bioloģijas un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.

Ilze tagad studē maģistratūrā un ir pievērsusies tik aktuālajām vides problēmām. Arī savu maģistra darbu viņa plāno saistīt ar atkritumu saimniecību.

Pasniedzēja Rūta Bendere ļoti aizraujoši stāstīja par atkritumu apsaimniekošanu, pievēršoties arī vēsturiskajam skatījumam. Izglītojamie tika iepazīstināti ar tēmu “Ilgtspējīga attīstība un tās vides prasību nodrošinājums.”

Paldies Ilzei Berkmanei par atzinīgajiem vārdiem un dalīšanos pieredzē par studijām LU bioloģijas fakultātē, un pasniedzējai Rūtai Benderei par doto iespēju ielūkoties profesiju pasaulē, kas saistīta ar vidi un zaļo domāšanu.

Sarunā piedalījās arī bioloģijas skolotāja Inese Petere un direktora vietniece Gunta Stūrmane.

×