Karjeras nedēļa 2022

Piedalīsimies 10. jubilejas gada Karjeras nedēļā š.g. 17. - 21. oktobrī, kurā šogad tiks akcentētas uzņēmējspējas.

Tēma - Uzņēmējspēju apzināšna un attīstīšana veiksmīgas karjeras veidošanā.
Sauklis - “Uzņēmējspējas – Tavas superspējas!”

Uzņēmējspējas ne tikai kā spējas un prasmes radīt, vadīt uzņēmumu, bet vairāk kā zināšanu, prasmju, attieksmju un rakstura īpašību kopums, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanai, ko sekmīgi var attīstīt skolā un ārpus skolas visos vecuma posmos.

MĒRĶI
o Saistošā veidā sniegt primārajai mērķauditorijai praktisku informāciju par uzņēmējspēju attīstīšanas nepieciešamību veiksmīgas karjeras veidošanā.
o Veicināt mērķauditoriju izpratni par saistību starp skolā apgūstamajām zināšanām, prasmēm, uzņēmējspēju attīstīšanu un karjeras veidošanu.
o Sekmēt karjeras izglītības integrēšanu mācību procesā izglītības iestādēs.


PASĀKUMI

DISKUSIJA JAUNIEŠIEM


20. oktobris plkst. 13.00 tiešsaistē @TavaiKarjerai

"Kādas superspējas veidos manu nākotni?"

Temats:
Saruna par nākotnes profesijās aktuālākajām spējām, prasmēm un kompetencēm. Salīdzinājums ar pašreiz pieprasītajiem speciālistiem un darba vidē augstāk novērtētajām darbinieku spējām un prasmēm.

Integrēta iedvesmojošu video skatīšanās, pēc tam pārrunājot video varoņu pieminētās “superspējas” jeb savas spēcīgākās prasmes, un vai tās būs aktuālas arī turpmāk.

Diskusija par skolās un ārpus tām piedāvāto aktivitāšu daudzveidību, kā tās palīdz jauniešiem attīstīt nākotnē noderīgas prasmes.

Moderators:
Dāvis Plotnieks, iedvesmojoša personība, uzņēmējs, Karjeras nedēļas 2021 hakatona vadītājs.


DISKUSIJA VECĀKIEM, ĢIMENES LOCEKĻIEM


20. oktobris plkst. 19.00 tiešsaistē @TavaiKarjerai

Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?”

Temats:
Sarunas par bērnu un jauniešu stipro pušu atpazīšanu - ko var darīt vecāki, kā aizņemtajā ikdienā saprast, kādas ir bērna intereses un spēcīgās puses, un kā tās var tikt attīstītas?

Diskusija par dažādu ārpus skolas nodarbību un aktivitāšu veidiem, kas ir viens no virzieniem spēju attīstīšanā.

Kā uztvert kļūdīšanos un kā kopīgi konstruktīvi izvērtēt situāciju, lai kļūdas taptu par izaugsmes pamatu? Par pedagogu un vecāku sadarbību bērna īpašo spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.

Moderators:
Ansis Bogustovs, ētera personība, četru bērnu tēvs.

Aicinām vērot un iesaistīties!


Rīgas pilsētas skolām!
Karjeras izglītības atbalsta centri
Karjeras nedēļā
Aicina piedalīties
Start Strong klātienes semināros/nodarbībās uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai

“JAUNĀ UZŅĒMĒJA ABC”

Mērķauditorija: 9. - 10. klašu izglītojamie

Norises vieta, datums (pēc Jūsu izvēles) un dalībnieku skaits:
Ziemeļvalstu ģimnāzija 18. oktobris;  5 skolēni no skolas
Rīgas 25. vidusskola 19. oktobris; 5 skolēni no skolas
Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija 21. oktobris; 3 skolēni no skolas

Laiks: 12.00 - 13.30

Nodarbības īss apraksts:
Uzņēmējs ir katrā no mums un nodarbības mērķis būs viņu satikt un iepazīt. Uzzināsim, kurus savus talantus un stiprās puses var veiksmīgi izmantot biznesā un, kuras īpašības attīstīt, ja vēlies kļūt par uzņēmēju.

Iemācīsimies saskatīt savas ikdienas iespējas un analizēsim, kā tās izmantot kā uzņēmējam. Apgūsim galvenās uzņēmēja prasmes, atslēgas ieradumus un spēka punktus. Izmantojot dažādas biznesa spēles un aktivitātes noskaidrosim, cik daudz mūsos ir uzņēmēja gēna, kur tas snauž un, kā to attīstīt.

Analizēsim “Start Strong 3+3" biznesa kursa absolventu uzņēmumu piemērus, tipiskākās kļūdas un veidus to novēršanai. Uz šo uzņēmumu veiksmes stāstu bāzes veidosim savu potenciālo uzņēmumu,  biznesa ideju, produktu un pārdošanas ķēdīti.
Ar spēles "Speed Date" palīdzību parādīsim, cik aizraujoša var būt mūsdienu uzņēmējdarbība it īpaši brīžos, kad tavi vienīgie instrumenti ir trakas idejas, sirdsbalss un fanātisks darbs.


“VEIKSMĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBA”

Mērķauditorija: 11. - 12. klašu izglītojamie

Norises vieta, datums (pēc Jūsu izvēles) un dalībnieku skaits:
Ziemeļvalstu ģimnāzija 18. oktobris;  5 skolēni no skolas
Rīgas 25. vidusskola 19. oktobris; 5 skolēni no skolas
Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija 21. oktobris; 3 skolēni no skolas

Laiks: 14.00 - 15.30

Nodarbības īss apraksts:
Pastāv divi uzņēmējdarbības modeļi:
1. "Darīšu to ar ko var nopelnīt"
2. "Pelnīšu ar to, ko mīlu darīt"

Šajā nodarbībā apgūsim, kā būt veiksmīgam uzņēmējam, darot savu mīļāko nodarbošanos. Uzzināsim, kā soli pa solim izveidot uzņēmējdarbību no sava hobija, interesēm, specialitātes vai vienkārši no tā, kas ikdienā tev dod prieku.

Apgūsim biznesa veidošanas pamata soļus un prasmi izveidot uzņēmējdarbību no saviem talantiem un stiprajām pusēm. Veidosim savu īpašo biznesa piedāvājumu, testēsim to dažādās biznesa spēlēs un grupu aktivitātēs, kā arī satiksim savus potenciālos partnerus un klientus.

Izstrādāsim rīcības plānu, kā radīt uzņēmumu "no nulles" un, kā veidot savu komandu. Iepazīsim biznesa komunikāciju un attiecības ar klientu.

Aplūkosim “Start Strong 3+3" biznesa kursa absolventu uzņēmumu modeļus, skaidrosim to veiksmes faktorus, kā arī analizēsim izaicinājumus. Stāstīsim arī par sociālo mediju izmantošanu biznesā un strādāšanu attālināti.
Pēc nodarbības tās dalībnieki spēs patstāvīgi izstrādāt rīcības plānu savas uzņēmējdarbības izveidei, kā arī gūs priekšstatu par tā īstenošanas soļiem.

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 14.oktobrim!

SPIED ŠEIT, LAI PIETEIKTOS


×