Lekcija "Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā"

11.03.2021. skolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums vecākiem „Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā.”

Pasākuma mērķis bija aktualizēt ģimenes lomu bērnu karjeras izvēlē un pilnveidot vecāku zināšanas par karjeras attīstības atbalsta nepieciešamību un piedāvāt vecākiem praktiskas metodes un padomus karjeras atbalsta sniegšanā pusaudžiem veiksmīgas karjeras veidošanā.

Pedagoģijas zinātnu doktores, karjeras konsultantes Intas Lemešonokas vadītajā interaktīvajā lekcijā - diskusijā, vecāki iepazinās ar zinātnieku atklājumiem par mūsdienu pusaudžu (X,Y,Z,A) iezīmēm un kā šīs iezīmes izmantot veiksmīgu attiecību veidošanā un karjeras atbalsta sniegšanā saviem bērniem. Vecāki tika iepazīstināti ar pusaudžu attīstību ietekmējošiem ārējiem un iekšējiem faktoriem un psiholoģijas pētnieku ieteikumiem karjeras atbalsta sniegšanā pusaudžiem.

Lektore minēja daudzus piemērus no savas praktiskās karjeras konsultantes darba pieredzes un intervijām ar izglītojamajiem, vecākiem un skolotājiem, kā arī no reālo situāciju novērojumiem. 

Tika apskatītas tipiskākās vecāku pieļautās kļūdas bērnu karjeras izvēles ietekmēšanā -  vecāku “izskaitļotā” nākotne, kas var pārvērsties nelabvēlīgā virzienā un negatīvi ietekmēt savstarpējās attiecības ģimenē.
Tika runāts arī par tipiskākajiem “grāvjiem” audzināšanā un kā tas var ietekmēt bērna turpmāko dzīvi. 

Pozitīvas sadarbības veicināšanai vecāku un bērnu starpā tika apkopoti pusaudžu paustie ieteikumi vecākiem:
- atbalstīt
- ļaut kļūdīties
- interesēties, vaicāt, aprunāties
- kopīgi pavadīt laiku
- censties iejusties bērna lomā
- ļaut izteikt savu viedokli
- neuzspiest savu gribu
- vecākiem apzināties, ka arī viņi var būt vainīgi

Pusaudžu atziņa: "Ja vecāki mani neatbalsta, es jūtos vientuļš un nevajadzīgs".

Lektore arī no savas puses deva ieteikumus, kā runāt ar bērniem:
- sarunā izrādīt, ka ir ieinteresēts no sirds
- nebūt divkosīgiem
- vecākiem nenoniecināt sevi un bērnu
- iedrošināt izteikt savu viedokli
- kopā ar bērniem izdomāt kā rīkoties
- palīdzēt bērnam ieraudzīt viņa stiprās puses, dotumus, talantus

Vecāki tika arī iesaistīti diskusijā par viņiem aktuālām problēmām karjeras atbalsta sniegšanā saviem bērniem un tiks sniegtas atbildes uz viņiem interesējošajiem jautājumiem. Lekcijai bija pieslēgušies 47 vecāki no 7. - 12. klasei.
Noslēguma atziņa: "Audzinot bērnus, mēs audzinām sabiedrību, kurā mums visiem būs jādzīvo un jāstrādā".

Vecāku atsauksmes:
Vēlējos pateikt lielu paldies par šo organizēto vebināru. Lūdzu nododiet ziņu lektorei Intai Lemešonokai, ka saturs bija ļoti vērtīgs! Patika, ka bija daudz piemēru un Inta labprāt ar tiem dalījās, tāpēc radās pilnīga pārliecība ne tikai par pieredzi lokāli, bet arī starptautiski. Īpaši vērtīgi un noderīgi apzināties Z paaudzes īpatnības. Tāpat arī ieskats par tipiem un ļoti praktiski, dzīvē realizējami ieteikumi kur, ko kā. Patika atklātā komunikācija un noteikti saņēmu vairāk nekā gaidīts! Visas 10 balles.

Lāsma Rudzīte-Bice, 9.a kl.

PKK - Iveta Stūrmane Siļutina
PKK - Gunta Stūrmane


Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Karjeras attīstības atbalsta pasākums vecākiem:

„Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā”
2021. gada 11. martā no plkst.18.00-19.30

Pasākums plānots tiešsaistē MS Teams platformā. Piekļuves saite tiks nosūtīta pirms nodarbības.
Pasākumu vadīs pedagoģijas zinātņu doktore, karjeras konsultante Inta Lemešonoka.

Lai apzinātu potenciālo dalībnieku skaitu, aicinām reģistrēties.
Reģistrācijas saite: SPIEDIET ŠEIT


×