Tiešsaistes nodarbība par studijām Dānijā

19. janvārī plkst.15.00 notika ZOOM tikšanās ar aģentūru Study Start par studiju iespējām Dānijā. Interese bija patiešām milzīga. Nodarbībai bija pieteikušies 30 izglītojamie no 10. – 12. klasei, jo domāt par savu nākotni nekad nav par agru.

Aģentūra atrodas Dānijā un sadarbībā ar Dānijas augstskolām piedāvā pretendentiem konsultācijas un pieteikšanos studijām bez maksas. 

Mērķis piesaistīt studijām Dānijā gudrus, motivētus jauniešus. Aģentūra darbojas jau 15 gadus un ik gadu ar tās starpniecību studijas Dānijā uzsāk apmēram 100 jaunieši no Latvijas.

Aģentūras pārstāve Sandra, kura pati ir beigusi augstskolu Dānijā un nu jau daudzus gadus tur arī dzīvo, ļoti izsmeļoši pastāstīja par dažādajām studiju iespējām (bakalaura, pirmā līmeņa un maģistra programmām), par izmaksām studējot un dzīvojot Dānijā, par pieteikšanās kārtību un uzņemšanas prasībām, par studiju organizāciju, norisi, vērtēšanas sistēmu, studentu apmaiņas braucieniem uz citām valstīm, studentu sadzīvi.  

Izglītojamie uzzināja, ka:
• studijas visiem ES pilsoņiem ir bez maksas;
• visi pilna laika studenti var saņemt Dānijas valsts stipendiju 750 EUR mēnesī, bet ir nosacījums, ka vismaz 12 stundas nedēļā ir jāstrādā (tā ir visaugstākā stipendija Eiropā);
• studijas notiek angļu valodā;
• kopā tiek piedāvātas 60 studiju programmas;
• iestāšanās ir bez iestājeksāmeniem, vērtēšana notiek pēc vidējās atzīmes liecībās.

Sadarbībā ar Dānijas augstskolām, tiek piedāvātas atvieglotas iestāšanās prasības, kas ietver iestāšanos bez IELTS un TOEFL testiem, kas daudziem jauniešiem ir par dārgu (cena apm. 200 EUR + kursi). Tā vietā piedāvājot kārtot online angļu valodas testu/eseju, kas atbilst Dānijas augstskolu prasībām.

Aģentūra palīdz atrast dzīves vietu, darbu, transportu uz Dāniju kā arī sniedz atbalstu pirmajos mēnešos, kamēr students jūtas "iedzīvojies" un  ir atradis kontaktus un atbalsts vairs nav nepieciešams.
Izglītojamie uzzināja  arī par dzīves apstākļiem Dānijā, par dzīvošanas izmaksām. Sandra sniedza arī vērtīgus padomus, kā samazināt izmaksas, dzīvojot un studējot Dānijā.

Izglītojamo interese bija ļoti liela. Tika uzdoti daudzi jautājumi un saruna ievilkās līdz vēlai vakara stundai.

Dzirdēto apkopoja PKK – Gunta Stūrmane


×