"Vērtēju sevi pats"

Pateicoties Eiropas Sociālā fonda finansētajam projektam Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2019. gada 29. novembrī Rīgas 64. vidusskolas 4.a, b, c klašu izglītojamie piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Vērtēju sevi pats”.

Tā bija personīgās izaugsmes trenera Kristīnas Sprūdžas vadīta nodarbība, kurā sākumskolas skolēni izzināja sevi, pieklājības likumu pasauli, uzzināja par profesijām, kuru pārstāvji palīdz cilvēkiem orientēties saskarsmes, etiķetes saziņas jomās un par to, kas ir cilvēkprasmes un kādēļ nākotnē ar vienu profesiju nepietiks. 

Nodarbība notika divās daļās.
1. daļa - kopīga tematiska video skatīšanās un diskusija par redzēto.
2. daļa - sarunas, situāciju analīze ar prezentācijas elementiem.

Skolēni izrādīja patiesu interesi par nodarbību, jo temats ir bērniem ārkārtīgi aktuāls, saprotams un saistošs.
Paldies par interesanto, patiesi aktuālo nodarbību!

Pedagogs, karjeras konsultants - Inga Martuzāne


×