Tradīcijas


Septembris

Zinību diena
Ziedu svētki
Dzejas dienas
Vecāku kopsapulces
Miķeļdienas tirgus
Olimpiskā diena
Rudens mācību ekskursijas


Oktobris

Skolotāju diena
Karjeras nedēļa
Pirmklasnieku ballīte
5. - 6.kl. pasākums “Iepazīsimies!”
7. - 8.kl. pasākums
10.kl. skolēnu uzņemšana vidusskolā  
Vecāku diena


Novembris

“Stipro stafetes skrējiens ABC”
Skolas patriotu izvirzīšana un godināšana
11. novembrī kopīga svecīšu iededzināšana
Kopīga himnas dziedāšana
Valsts svētku koncerti
Ziedu nolikšana Brāļu kapos
Valsts dzimšanas dienas svinības klasēs


Decembris

Labdarības akcijas
Adventes pasākums
Ziemassvētku pasākumi katrai klašu grupai
Ziemassvētku koncerts
Ziemassvētku balle 9. -12.kl.
Skolas eglītes iededzināšanas pasākums


Janvāris

Mācību priekšmetu nedēļas
Mācību priekšmetu olimpiādes
ZPD aizstāvēšana


Februāris

Projektu dienas
Ēnu dienas
Žetonu vakars


Marts

Mākslas dienas
Vecāku diena


Aprīlis

Tautas deju kolektīva “ Dzērvenīte” atskaites koncerts
Mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu un labāko sportistu godināšana “Gada balva”
Lielā talka


Maijs

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pasākums
Olimpiešu ekskursijas
Ekskursiju dienas
Pēdējais zvans


Jūnijs

9. klašu izlaidums
12. klašu izlaidums

×