Skolotāju kursi, profesionālās kompetences pilnveide 2023./2024.m.g.

RIIMC projekts “Mācāmies kopā” ar forumu “Izglītība izaugsmei”

21. maijā noslēdzās RIIMC organizētais projekts “Mācāmies kopā” ar forumu “Izglītība izaugsmei”. Mūsu skolas pedagogi gada garumā papildināja savas zināšanas iekļaujošas izglītības kontekstā.

Pedagogu ieguvumi projektā: Padziļināts priekšstats par uzslavu nozīmi skolēniem. Arī īpaši tiem bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas. 

Projektā tika sniegti gan pedagoģiskas prakses piemēri, gan pētījumi neiroloģiska līmenī par pozitīvo pastiprinātāju ietekmi uz jaunas uzvedības stimulēšanu.


Iegūtas konkrētas metodes:
- skaļuma termometrs;
- lapu samazināšana pārbaudes darbos;
- sajūtu lineāls;
- uzlīmes pie apģērba;
- pārrunas pēc notikušā starpgadījuma, kas jāveic uzreiz nekavējoties, jo pēc laika bērns to vairs nesasaistīs ar notikušo;
- jaunas uzslavu stratēģijas, nozīmīgi ir vizuāli uzvedības korekcijas materiāli, paņēmieni, kā novērtēt problēmas lielumu;
- u.c. uzvedības korekcijai stundās un mācību sasniegumu veicināšanai skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. 

Pārsteidza likumsargu uzskati, ka emocijas nav nozīmīgas, tikai likuma robežas. 

Izskaidroti iemesli dažādu uzvedības traucējumu gadījumos.

Apzināšanās, ka neviena uzvedība nav bezjēdzīga. 

Svarīgi nerisināt sarežģītas situācijas vienai, bet jāiesaista vecākus, atbalsta personālu u.c.

Jāpievērš pastiprinātāka uzmanība situācijas cēloņu izvērtēšanai. 

Ieguvumi supervīzijās:
- sakārtot emocijas un dalīties tajās;
- izreaģēt sakrājušos stresu;
- sajust kolēģu atbalstu dzirdēt dažādus risinājumu veidus vienai situācijai dalīšanās pieredzē izteikt savu situāciju un daloties gūt risinājumu iespēja meklēt risinājumu situācijās, kad nolaižas rokas!

29.05.2024.


Ogres Valsts ģimnāzijas apmeklējums

Ziemas brīvlaikā sociālā un pilsoniskā joma devās metodiskajā izbraukumā uz Ogres Valsts ģimnāziju. Iepazināmies ar jauno ģimnāzijas ēku, pielāgotajām klasēm un sporta infrastruktūru.

Iepazināmies ar aktualitātēm sociālajā un pilsoniskajā jomā Ogrē un plašākā kontekstā, tāpat kopīgi apspriedām 2. semestra metodisko darbu. Bija jauki iepazīties ar vēstures, sociālo zinību un ekonomikas priekšmetu mācīšanu citā skolā.

Sociālās un pilsoniskās jomas skolotāji apmeklē Latvijas Banku

Rudens brīvlaikā sociālās un pilsoniskās jomas skolotāji kopā ar citiem skolotājiem apmeklēja Latvijas Banku. Tā aicināja skolotājus tikties ar kolēģiem un pieredzējušiem nozares ekspertiem, lai papildinātu zināšanas par aktuālo ekonomikā un finanšu pratībā.

Apmeklējuma laikā skolotāji iepazinās ar zināšanu centru "Naudas pasaule" (tas ir interaktīvs finanšu izglītības un informācijas centrs katram, kas interesējas par naudas politiku, apriti un vēsturi) un piedalījās apmācībā par Latvijas Bankas piedāvātajiem metodiskajiem materiāliem mācību satura apguvē. 

Izglītojošo apmeklējumu papildināja jautājumi no skolotājiem un interesantie fakti no lektores, kas ļāva iepazīties ar monetārās politikas un finanšu pratības tematiem.

×