Skolas padome

Skolas padomes reglaments

Jautājumus izskatīšanai Skolas padomē var ierosināt, nosūtot tos uz Skolas padomes e-pastu r64vsk.skolaspadome@inbox.lv  vai nosūtot tos e-klasē.

Skolas padomes sastāvs

Pedagogi

 • Iluta Dalbiņa
 • Anda Vīksna (vietniece)

Skolēni

 • Ance Ulme
 • Tīna Estere Pokšāne

Vecāki

 • Zane Šneidere
 • Ilze Dimante
 • Diāna Žvīgure
 • Ričards Batarags (prezidents)
 • Evita Lisovska (sekretāre)
 • Eižens Putniņš
 • Agnese Petere
 • Jānis Paksis
 • Diana Lapinska
 • Dace Baltgalve
 • Maija Avota
 • Marija Kirčenko


PROTOKOLI:

Skolas padomes sēdes protokols Nr.1 (15.10.2019.)


ARHĪVS

2018./2019. m.g.

Skolas padomes sēdes protokols Nr.1 (20.09.2018.)

Skolas padomes sēdes protokols Nr.2 (05.12.2018.)

2017./2018. m.g.

Skolas padomes sēdes protokols Nr.1 (26.09.2017.)

Skolas padomes sēdes protokols Nr.2 (06.12.2017.)

Skolas padomes sēdes protokols Nr.3 (31.01.2018.)

Skolas padomes sēdes protokols Nr.4 (11.04.2018.)

Skolas padomes sēdes protokols Nr.5 (29.08.2018.)

×