Atbalsta personāls

DAINA ŽURILO
Psihologs 1.-4.klasēm
"Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus. Taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību". Māte Terēze
Tel. 67474083

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās    9.00-14.00
Otrdienās      8.00-13.00
Trešdienās     9.00-13.00
Ceturtdienās  8.00-17.00
Piektdienās    8.00-13.00
Lūgums vecākiem uz konsultāciju iepriekš pieteikties e-klasē.
INITA KRIŠKOVSKA
Psihologs 5.-12.klasēm
"Apsoli man, ka vienmēr atcerēsies: Tu esi drosmīgāks nekā Tu tam tici, stiprāks nekā izskaties, un gudrāks nekā Tu domā". Alans Aleksandrs Milns
Tel. 67474093

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās   8.00-17.30
Otrdienās     8.00-13.00
Trešdiena     12.00-17.30
Ceturtdiena  8.00-13.00
Piektdiena    8.00-15.00
Lūgums vecākiem uz konsultāciju iepriekš pieteikties e-klasē.

ANITA LĪNE
Logopēds 1.-4.klasēm
"Nedari otram to, kas Tev pašam nepatīk".


Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās      8.15-8.55, 12.00-13.40
Otrdienās        8.15-8.55, 13.00-13.40
Trešdienās       8.15-8.55, 12.00-13.40
Ceturtdienās    8.15-8.55, 10.50-14.25
Piektdienās      8.15-8.55, 12.40-13.20
Lūgums vecākiem uz konsultāciju iepriekš pieteikties e-klasē.


GUNDEGA KAŠINA
Speciālais pedagogs 1.-4.klasēm

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās    10.30-13.45
Otrdienās       8.15-14.30
Trešdienās     8.15-14.30
Piektdienās    8.15-14.30
LIENE PĪPKALĒJA
Speciālais pedagogs 1.-4.klasēm


SIGNE EIHE
Sociālais pedagogs 1.-4.klasēm
"Smaids un laipnība paver ceļu no sirds uz sirdi".
Tel. 67474087

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās     10.00-16.30
Otrdienās        8.00-14.00
Trešdienās      8.00-14.30
Ceturtdienās   10.00-17.00
Piektdienās     8.00-14.30

Lūgums vecākiem uz konsultāciju iepriekš pieteikties e-klasē.SIGITA DĒLIŅA
Sociālais pedagogs 5.-12.klasēm
"Man ir daudz ziedu, taču visskaistākie ziedi ir bērni". Oskars Vailds
Tel. 67474379

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās     10.00-16.00
Otrdienās       10.00-16.00
Trešdienās      8.00-16.00
Ceturtdienās  10.00-16.00

Lūgums vecākiem uz konsultāciju iepriekš pieteikties e-klasē.
Iepriekš saskaņojot, tikšanās ar sociālo pedagogu iespējama arī laikā no plkst. 8.00. – 10.00. vai no plkst. 16.00. – 18.00. (no pirmdienas līdz ceturdienai).INĀRA MISSA
Medmāsa 1.-4.klasēm
Tel. 67474111

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās    8.00-15.00
Otrdienās       8.00-15.00
Trešdienās     8.00-15.00
Ceturtdienās  8.00-15.00
Piektdienās    8.00-15.00

LAURA VUŠKĀNE
Medmāsa 5.-12.klasēm
"Miers ir skaists vienmēr". Volts Vitmens
Tel. 67474085

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās    8.00-15.00
Otrdienās      8.00-15.00
Trešdienās     8.00-15.00
Ceturtdienās  8.00-15.00
Piektdienās    8.00-15.00

INESE BULĀNE
Sporta organizātore 1.-4.klasēm
VINETA LINIŅA-STAĶAVA
Sporta organizātore 5.-7.klasēm
DACE UPESLEJA
Sporta organizātore 8.-12.klasēm
IRĒNA KRIEVIŅA
Bibliotekāre 1.-4.klasēm
DIĀNA KOCIŅA
Bibliotekāre 5.-12.klasēm
BIRUTA LŪCIJA CAUNE
Bibliotekāre 5.-12.klasēm


×