Skolas administrācija

ERNESTS SVIKLIS
Direktors
Tel. 67598929
Lūdzam savu vizīti iepriekš saskaņot pa tālruni.

"Darbs aizpildīs lielu daļu tavas dzīves, un vienīgais veids, kā būt patiesi apmierinātam ar savas dzīves darbā pavadīto laiku, ir ticēt, ka tu dari lielisku darbu. Un vienīgais veids, kā darīt lielisku darbu, ir mīlēt, ko tu dari."
- S.Džobs

ILZE OSE
Direktora vietniece izglītības jomā (5.-12.klases)
Ūnijas iela 93
Tel. 67599590
Pieņemšanas laiki: piektdienās 14:00-16:30

"Es ticu, ka cilvēka talants, cītīgs ikdienas darbs un savas vietas patriotisms ir maģiska kombinācija, kam ir pa spēkam lielas un izcilas lietas!"
- I.Ose

GUNDEGA KAŠINA
Direktora vietniece izglītības jomā (1.-4.klases)
Burtnieku iela 34
Tel. 67474081
Pieņemšanas laiki: ceturtdienās 8:00-16:00

"Darbs mums palīdz izsargāties no trim lieliem ļaunumiem: no garlaicības, netikuma un trūkuma."
- Voltērs
MAIJA KĀRKLIŅA
Direktora vietniece izglītības jomā (5.-12.klases)
Ūnijas iela 93
Tel. 67599590
Pieņemšanas laiki: trešdienās 8:00-16:00

"Nav labāku zāļu pret dzīves tukšumu un grūtsirdību kā darbs. Tas piešķir nozīmi cilvēka esībai, rūda miesu un garu, neļauj ierūsēt spējām."
- V.Lācis
GUNTA STŪRMANE
Direktora vietniece ārpusklases darbā
Ūnijas iela 93
Tel. 67599590


JĀNIS KAKTIŅŠ
Direktora vietnieks saimniecības darbā
Tel. 67599640


EDGARS ZĪVERTS
Direktora vietnieks informātikas jomā

"Ja kļūdu var izlabot, tātad tu vēl neesi kļūdījies!"
JĀNIS AIZUPIETIS
Direktora vietnieks informātikas jomā

"Mēs domājam, ka mūsu darbi ir tikai pilīte okeānā. Taču bez šīs pilītes okeāns būtu mazāks.
- Māte Terēze