Skolas administrācija


ERNESTS SVIKLIS
Direktors
"Darbs aizpildīs lielu daļu tavas dzīves, un vienīgais veids, kā būt patiesi apmierinātam ar savas dzīves darbā pavadīto laiku, ir ticēt, ka tu dari lielisku darbu. Un vienīgais veids, kā darīt lielisku darbu, ir mīlēt, ko tu dari."
- S.Džobs

Pieņemšanas laiki:
pirmdienās, piektdienās 8.00-9.00 (Ūnijas ielā 93)
ceturtdienās 14.00-15.00 (Burtnieku ielā 34)
Lūdzam savu tikšanos iepriekš saskaņot pa tālruni.
Tel. 67598929ILZE OSE
Direktora vietniece izglītības jomā 5.-12.klasēm
"Es ticu, ka cilvēka talants, cītīgs ikdienas darbs un savas vietas patriotisms ir maģiska kombinācija, kam ir pa spēkam lielas un izcilas lietas!"
- I.Ose

Pieņemšanas laiki: otrdienās 14.00-17.00
Ūnijas iela 93
Tel. 67474091ANDA VĪKSNA
Direktora vietniece izglītības jomā 1.-4.klasēm
"Šī dzīve ir vienīgā, kas mums pieder, un mums jāprot šis augstākais dārgums glabāt, mums jāprot kaut ko no tā izveidot. Es domāju, gudrs ir tas, kas dzīvo tā, lai viņa ārējā dzīve saskanētu ar viņa iekšienē ilgoto, lai viņa lūpas runātu to pašu valodu, ko viņa sirds."
- Z.Mauriņa


Pieņemšanas laiki: ceturtdienās 9.00-13.00
Burtnieku iela 34
Lūdzam savu tikšanos iepriekš saskaņot pa tālruni.
Tel. 67474081MAIJA KĀRKLIŅA
Direktora vietniece izglītības jomā 5.-12.klasēm

Ūnijas iela 93
Tel. 67474091

EVITA AIZUPIETE
Direktora vietniece izglītības jomā 5.-12.klasēm

Ūnijas iela 93
Tel. 67474091

DAINA ŽURILO
Direktora vietniece atbalsta personāla jomā
"Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus. Taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību". Māte Terēze

Burtnieku iela 34
Tel. 67474083
RAITA ŠŪPOLA
Direktora vietniece ārpusklases darbā

Ūnijas iela 93

GUNTA STŪRMANE
Direktora vietniece, Karjeras konsultante, Projekta "Skolas soma" koordinātore

Ūnijas iela 93
JĀNIS KAKTIŅŠ
Direktora vietnieks saimniecības darbā

Pieņemšanas laiki: ceturtdienās 14.00 - 17.00
Ūnijas iela 93
Tel. 67474086EDGARS ZĪVERTS
Direktora vietnieks informātikas jomā
"Ja kļūdu var izlabot, tātad tu vēl neesi kļūdījies!"

Tel. 67474092
×