Karjeras speciālisti

GUNTA STŪRMANE
Karjeras konsultats 5. - 12. klasēm

Tel. 67474088

Otrdiena      10.30 - 14.00
Ceturtdiena  11.30 - 15.00

Individuālās konsultācijas tiek nodrošinātas pēc iepriekšēja pieraksta e-klasē, vai jebkurā citā dienā un citā laikā pēc vienošanās par konkrētu laiku
Ūnijas ielā 93

INGA MARTUZĀNE
Karjeras konsultats 1. - 4. klasēm


Pirmdiena    14.30 - 15.30
Ceturtdiena  14.10 - 15.10

Individuālās konsultācijas tiek nodrošinātas pēc iepriekšēja pieraksta e-klasē, vai citā laikā pēc vienošanās par konkrētu laiku.
Telpa: 316.kab., Burtnieku ielā 34
×