Klašu audzinātāji 

2017./2018. mācību gads

Burtnieku ielā 34 Ūnijas ielā 93
Klase

Audzinātājs

Klases telpa

1.a

Irina Brikmane

105.

1.b

Inga Kalniņa - Sauša

120.

1.c

Vineta Logina

121.

1.d

Ilze Ābelīte - Goluba

122.

1.e

Mairita Blūma

213.

2.a

Solveiga Maļinovska

209.

2.b

Elīna Frīdmane

214.

2.c

Liene Timbra

215.

2.d

Anna Gekiša

216.

3.a

Kristīne Čujevska

204.

3.b

Anita Līne

217.

3.c

Kristīne Jansone

202.

3.d

Inese Rožkalne

110.

4.a

Solveiga Maļinovska

207.

4.b

Anete Tune

316.

4.c

Inga Martuzāne

317.

4.d

Ginta Lauzne

318.

5.a

Solvita Pavlovska

21.

5.b

Iveta Stūrmane - Siļutina

30.

5.c

Kristīne Gaigala

18.

5.d

Ilva Rūtenberga

3.

6.a

Raita Šūpola

31.

6.b

Līga Zaķe

25.

6.c

Inga Bule

4.

7.a

Daina Kalēja

33.

7.b

Lauris Oga

7.

7.c

Inese Grišāne

34.

8.a

Baiba Rudzīte

19.

8.b

Agnija Agate Rubļevska

20.

8.c

Inese Bulāne

32.

9.a

Diana Makuha

37.

9.b

Sandra Spilva - Ekerte

14.

9.c

Gunta Stūrmane

16.

9.d

Līga Ogste

40.

10.a

Sandra Spilva - Ekerte

14.

10.b

Valentīna Ņefjedova 

2.

10.c

Edgars Zīverts

29.

11.a

Ligita Skunstiņa

22.

11.b

Gunita Gusta

36.

12.a

Iluta Dalbiņa

35.

12.b

Dace Upesleja

6.

×