Klašu audzinātāji 

2019./2020. mācību gads

Burtnieku ielā 34 Ūnijas ielā 93
Klase

Audzinātājs

Klases telpa

1.a

Kristīne Čujevska

204.

1.b

Ineta Ružāne

215.

1.c

Kristīne Jansone

040.

1.d

Inese Rožkalne

110.

2.a

Inga Martuzāne

317.

2.b

Anita Līne

316.

2.c

Antra Strazdiņa

119.

2.d

Ginta Lauzne

318.

2.e

Ilze Ruduka

217.

3.a

Irina Brikmane

105.

3.b

Inga Kalniņa - Sauša

120.

3.c

Inese Strauta

121.

3.d

Ilze Ābelīte - Goluba

122.

3.e

Mairita Blūma

213.

4.a

Solveiga Maļinovska

207.

4.b

Elīna Frīdmane

214.

4.c

Antra Strazdiņa

209.

4.d

Ilze Ruduka

216.

5.a

Liene Pauloviča

21.

5.b

Gunita Gusta

36.

5.c

Inese Puhova

7.

5.d

Jana Strautmane

37.

6.a

Lauma Muižniece

34.

6.b

Ilze Paegle

5.

6.c

Lillija Mihailova

6.

6.d

Iluta Dalbiņa

35.

7.a

Pēteris Ozols

12.

7.b

Gunta Stūrmane

30.

7.c

Kristīne Gaigala

18.

7.d

Ilva Rūtenberga

3.

8.a

Raita Šūpola

31.

8.b

Līga Zaķe

25.

8.c

Inga Bule

4.

9.a

Daina Kalēja

33.

9.b

Lauris Oga

16.

9.c

Inese Grišāne

mājt. kab.

10.a

Agnija Agate Rubļevska

20.

10.b

Ingūna Strautiņa

1.

10.c

Baiba Rudzīte

19.

10.d

Ligita Skunstiņa

22.

11.a

Gunta Stūrmane

30.

11.b

Maija Kārkliņa

17.

11.c

Dāvis Kaņiševskis

29.

12.a

Sandra Spilva - Ekerte

14.

12.b

Valentīna Ņefjodova

36.

12.c

Edgars Zīverts

23.×