Klašu audzinātāji 

2021./2022. mācību gads

Burtnieku ielā 34 Ūnijas ielā 93
Klase

Audzinātājs

Klases telpa

1.a

Irina Brikmane

105.

1.b

Inga Kalniņa-Sauša

120.

1.c

Inese Strauta

121.

1.d

Liene Pīpkalēja

215.

1.e

Anna Gekiša

122.

2.a

Rasa Ontužāne

216.

2.b

Elīna Frīdmane

214.

2.c

Anete Tune

316.

2.d

Elga Kondratjeva

209.

3.a

Kristīne Čujevska

204

3.b

Agnese Ozoliņa

213.

3.c

Kristīne Jansone

040.

3.d

Inese Rožkalne

110.

4.a

Inga Martuzāne

317.

4.b

Solveiga Maļinovska

207.

4.c

Ilze Ābelīte-Goluba

119.

4.d

Ginta Lauzne

318.

4.e

Ilze Ruduka

217.

5.a

Marija Adijāne-Latkovska


5.b

Vita Sniķere


5.c

Elza Baumane


5.d

Amanda Laugale


5.e

Daina Kalēja

33.

6.a

Gita Gaiduka-Zenčenko

32.

6.b

Judīte Kitenberga

16.

6.c

Patrīcija Avetisjana

40.

6.d

Daina Kalēja

33.

7.a

Ieva Kalniņa


7.b

Gunita Gusta

36.

7.c

Inese Puhova

7.

7.d

Jana Strautmane

37.

8.a

Lauma Muižniece

34.

8.b

Ilze Paegle

5.

8.c

Lilija Mihailova

6.

8.d

Iluta Dalbiņa

35.

9.a

Pēteris Ozols

14.

9.b

Iveta Stūrmane-Siļutina, Gunta Stūrmane

30./14

9.c

Kristīne Gaigala

18.

9.d

Ilva Rūtenberga

3.

10.DA

Inese Petere


10.DIT

Inita Reimandova


10.UZ

Everita Luksa


10.VISP

Diana Makuha

11.DAS

Paula Kaufelde

12.

11.DIT

Dace Upesleja, Dana Skrupska

25.

11.UZ

Inese Grišāne

2.

11.VM

Lauris Oga

2.

12.a

Laila Zinberga


12.b

Ingūna Strautiņa

1.

12.c

Gunta Stūrmane


12.d

Edvards Bukovskis

22.

×