Vispārējā fiziskā sagatavotība

Vispārējās fiziskās sagatavotības treniņos bērni attīsta ātrumu, veiklību, lokanību. Pilnveido kustību pamatprasmes - skriešanu, lēkšanu, mešanu, tveršanu un citas. Apgūst sadarbību komandā.

Pedagogs: Vineta Liniņa-Staķava

Klase: 1. - 2. klasēm
Laiks: piektdienās 13.00 - 14.25
Telpa: baletzāle, sporta zāle

Pedagogs: Dace Upesleja

Klase: 3. - 4. klasēm
Laiks: otrdienās 16.00 - 17.20 Ūnijas ielā 93


×