Portugāle

16.11.2021.

Kopā ar vēl 5 valstīm - Itāliju, Portugāli, Bulgāriju un Turciju - Rīgas 64. vidusskola piedalās Erasmus+ projektā. 

Braucienā uz Portugāli devās skolēni no 10.UZ klases. Šī klase apgūst uzņēmējvirziena programmu un tika izvēlēti skolēni, kuri iepriekš līdzīgos projektos skolas vai klases ietvaros nav piedalījušies. 

Galvenais iemesls, kāpēc nav realizētas sadarbības prasmes, ir Covid-19 apstākļi, un līdzšinējie tradicionālie pasākumi kolektīva un grupu saliedēšanai nenotiek. 

Projekta galvenā tēma ir Google rīki un inovācijas mācību procesā. Projekta grupai bija iespēja viesoties Portugāles skolā, kura ir ļoti unikāla savā priekšmetu piedāvājumā. Šajā skolā tiek sagatavoti jaunie speciālisti topogrāfijas un ģeodēzijas jautājumos. 

Šāda skola Portugāles dienvidu daļā ir tikai viena, skolā mācās apmēram 120 skolēni. Skolā atrodas valsts mēroga iestādē, kura izdod kartes un veic pilsētas plānojuma darbus. 

Interesants fakts, ka tajā mācās maz Lisabonas iedzīvotāju, bet skolēni galvenokārt brauc no blakus pilsētām, katru rītu ceļā pavadot līdz pat stundai. Salīdzinājumam vietējās pašvaldību skolas ir daudz lielākas, vidēji līdz 2500 skolēniem. Skolu sistēma ir sadalīta pa posmiem, vienā skolas ēkā mācās noteikts vecumposms.

Mūsu skolēni aktīvi iesaistījās organizatoru veidotajās nodarbībās. Nācās secināt, ka mēs aktīvi varējām iesaistīties, jo mūsu skolēnu angļu valodas zināšanas bija kvalitatīvas, kas arī ļāva brīvi justies visās situācijās, bet bulgāru un itāļu skolēniem angļu valoda nereti sagādāja grūtības un līdz ar to komunikācija neizdevās tik veiksmīgi. 

Covid-19 apstākļu dēļ skolēni dzīvoja viesnīcā vienkopus ar citām dalībvalstīm. Pavadot brīvo laiku viesnīcā, izdevās izveidot draudzīgas attiecības skolēnu starpā ar Turcijas skolēniem, kuri bija no Samsun pilsētas Ziemeļturcijā.

Kaut arī ieguvums par pašiem Google rīkiem nebija tik liels, jo tika likts akcents uz socializēšanos un Eiropas vērtību izpēti, šī bija lieliska pieredze redzēt, sajust citas kultūras nianses. Piemēram, bija izteikti jūtama mūsu spēja disciplinēties un cienīt lektorus, kuri uzstājas, nerunājot lekcijas fonā, vai laikus reaģējot uz aicinājumiem sapulcēties kādā aktivitātē. Mums, kuri nāk no Austrumeiropas, tas ir ieaudzināts. 

Radās iespaids par rietumeiropiešiem, ka liberālā pieeja nekam neder. Itāļi mūžīgi nokavē it visus norunātos tikšanās laikus, tāpat arī portugāļi it kā cenšas būt punktuāli, taču absolūti neizdodas. Precīzi bija tikai Latvijas, Bulgārijas un Turcijas skolēni.

Braucienā kopumā neatsverama pieredze bija mazās ekskursijas apkaimē. Tās lieliski iederējās, lai sajustu vietējo kultūras šarmu. Kalni un lejas katram liek būt labā sportiskā formā. Rīgas 64. vidusskolas skolēni kopā ar saviem skolotājiem devās regulārās pastaigās, lai sajustu arhitektūru, dabu, kultūru un sociālo slāni. 

Patīkami bija redzēt katrā nelielā skvērā vēstures vēstnesi pieminekļa formā, strūklakas formā vai atpūtas parka līdzenumā. Nonākot pie kārtējā apskates objekta, pat brīžiem bija tā, ka tas pat nav īsti atzīmēts kartē kā kaut kas nozīmīgs, bet tas priecēja mūsu acis, labprāt pie tā kavējāmies un uzņēmām piemiņas foto.

Galvenais atzinums - skolēni ir kļuvuši tuvāki, labāk spēj novērtēt iespējas savā valstī un sniegt plašāka redzējuma viedokli saviem līdzgaitniekiem skolā un ārpus tās.

×