Jauniešu iniciatīvu projekts “Labbūtības ceļakarte skolā”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros ir izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”.

Projektu konkursa mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestādes jauniešu pašpārvalžu iniciatīvu projektiem - labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošanai, kas ir identificētas, balstoties jauniešu vēlmēs un vajadzībās, un saplānotas JSPA organizētās mācībās par skolēnu labbūtības ceļakartes izstrādi, tādējādi nostiprinot psihoemocionālo un pilsoniskās līdzdalības kompetenci Latvijas izglītības iestādēs, veidojot pilsoniski aktīvu, līdzdalībā balstītu jauniešu paaudzi pēc-Covid19 laikmetā.

Uz projektu pieteicās arī Rīgas 64. vidusskolus jaunieši: Ailisa Berga, Litīcija Bērziņa, Sofja Hļebnova, Markuss Bulis.

Letīcija Bērziņa no 10.UZ klases stāsta par piedzīvoto projekta mācībās, kas norisinājās Ogres tehnikumā: "Šajās mācībās mēs iepazināmies ar šī brīža aktuāliem tematiem. Projekts norisinājās 3 dienas, kuru laikā tika izzināti jauniešu klupšanas akmeņi un problēmas".

Ieguvumi projekta mācību laikā:
* Iepazinām jaunus cilvēkus, un izveidojām draudzīgas attiecības.
* No jauna iepazinām mentālās veselības aspektus un pazīmes, kas var palīdzēt atpazīt noteiktas mentālās problēmas.
* Izjutām jaunās mācību sistēmas pasniegšanas veidu un nozīmi.
* Atjauninājām savas komunikācijas spējas plašā cilvēku grupā.’’

Sofja Hļebnova no 11.VM klases: "Tagad es zinu, kur var griezties, ja tu jūties slikti, kā arī veidus, kā cīnīties ar sarežģītu mentālu stāvokli patstāvīgi. Dalība šajā projektā deva iespēju labāk saprast ne tikai vienaudžus, bet arī sevi un savas problēmas, tā bija lieliska iespēja iepazīties ar jauniem cilvēkiem".

"Manuprāt, jauniešiem ir svarīgi runāt par mentālo veselību, lai viņi varētu saprast un apzināties mentālās veselības robežas jeb saprast, kad mentālā veselība sev vai kādam citam jaunietim ir sliktā stāvoklī, kā arī, lai jaunieši spētu palīdzēt vai ziņot, ja kādam ir mentālās veselības traucējumi’’. Ailisa Berga 10.VM klase.

"Aicinu jauniešus piedalīties šāda veida pasākumos, jo pats svarīgākais, lai jaunieši izveidotu jaunus sakarus un iegūtu jaunu pieredzi. Šāda veida pasākumos var labāk iemācīties aizstāvēt un pamatot savu viedokli un uzzināt arī citu jauniešu domas. Šie pasākumi dod iespēju jauniešiem komunicēt un uzzināt daudz ko vairāk par vienaudžu uzskatiem un pieredzēm". Markuss Bulis no 11.VM klase.

Noslēdzot trīs dienu jauniešu-līderu un atbalsta personu-skolotāju klātienes mācības emocionālās kompetences stiprināšanai, dalībnieki apguva zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, pārmaiņu vadību, kā arī izstrādāja savas skolas "Labbūtības ceļakarti" – labsajūtas celšanas plānu savas skolas kopienai.

Turpmākais darbs jauniešu komandai būs uzrakstīt pieteikumu, aizpildīt visu dokumentāciju un pieteikties uz līdzfinansējumu 1000 EUR apmērā, lai realizētu savu ideju Rīgas 64. vidusskolā.

Vēlot veiksmi un izdošanos, realizējot projektu skolā,
skolotāja Everita Lukss

Info: Latvijas pusaudžu un jauniešu mentālā veselība Covid-19 pandēmijas ietekmē

×